Září 2004 Články

Filtrační procesy – Kersten Opitz

Filtrační procesy

© Kersten Opitz

V akváriu dochází k stálému znečišťování např. výkaly, potravou, odumřelými rostlinami a apod. Tyto látky se mohou v průběhu doby nebezpečně nahromadit, když je filtrace nebo výměna vody nedostačující. V akvaristice se používá mechanické a biologické filtrace. Při biologické filtraci se využívá pomalutekoucích nebo rychletekoucích filtrů.