Literatura Články

Knihy na prodej

Knihy a časopisy o terčovcích na prodej !!!

Podařilo se mi získat různé knihy a časopisy o terčovcích, v němčině, popřípadě v angličtině, nové většinou ještě zavařené v igelitu.

Guido Huckstedt – Aquarienchemie

Aquarienchemie

Guido Huckstedt

Diskus Jahrbuch

Od roku 1987 do roku 2010 vydával Bernd Degen ročenku o terčovcích Diskus Jahrbuch. V těchto ročenkách se nacházejí články autorů z celého světa o chovu terčovů, jejich nemocech, léčení, jejich přirozeném biotopu a i o výstavách a chovatelích. V těchto ročenkách lze krásně sledovat jak se různé nové varianty terčovců vyvíjeli a jak se chov a obchod s nima rozšířil.

Pro mne tyto ročenky byly velkym zdrojem informací.

Škoda, že taková forma publikace pro nedostatek zájmu ze strany akvaristů zanikla. Bohužel nikdo nemá zájem své poznatky a zážitky publikovat, číst je natož za takové informace platit 🙁

Terčovci v National Geographic

Terčovci v National Geographic

I autor časopisu National Geographic Gene Wolfsheimer se neubránil fascinaci terčovci a jejich způsobu odchovu mladých a tak již v roce 1960 publikoval tento článek.

Fischkrankheiten – vorbeugen, erkennen, behandeln

Fischkrankheiten

vorbeugen – erkennen – behandeln

Chris Andrews, Adrian Excell, Neville Carrington