Chloramin T

Chloramin T, jedna metoda boje proti žábrohlístům.

Žábrohlísty a kožní červi žijí ektoparaziticky na kůži a nebo na žábrách ryb. U terčovce lze nalézt živorodého červa rodu Gyrodactylidaae spíše zřídka, oproti tomu se vajíčka kladoucí červ druhu Daktylogyrus patřící do rodu Dactylogyridea může vyskytnout na terčovci ve velkém množství, když jsou infikovaní terčovce vystaveni stresu. Dospělí terčovci vyvinou obranné mechanismy proti těmto parazitům a dokáží se s nimi vypořádat, pokud všechny ostatní parametry prostředí jsou v pořádku( voda, teplota, krmivo atp.). Pokud je ale terčovec oslaben nebo vystaven trvalému stresu, rozšíří se tito parazité jako epidemie.
V minulosti se používalo různých prostředků proti nim Masoten, Flubenol 5% Preis Coly, XUNDIX Combi a mnohé další. Že se poté objevila odolnost proti těmto léčivům není překvapující. Nedostatečné dávkování, krátká doba léčení nepřinášelo kýžený výsledek a tak se opětovně léčilo, tentokrát s vyššími dávkami a to už použitá léčiva na parazity neúčinkovala.
Metoda za použití 35-ti procentního formalinu je bezpečná a spolehlivá, ale trochu náročná a nelze ji aplikovat všude(např. v nádrži v dětském pokoji, v zařízené okrasné nádrži s citlivými rostlinami apod.).
S chloraminem –T (český název je tosylchloramid sodný) lze účinně bojovat proti těmto parazitům beze strachu ze škodlivých výparů nebo ztrát v podvodní zahrádce.
chloramin T lze v čisté podobě získat od prodejců chemikálií, dováží se také jako desinfekce ve výrobku Cloramin T – Lysoform od německé firmy LYSOFORM kde je obsažen v čisté podobě. Jinak se chloramin T přidává do dalších desinfekčních prostředků, které nelze pro naše účely použít, protože v nich není použit v čisté podobě.

Dávkování :
1,5g chloramin T na 100 l vody rozpustit v teplé vodě a přidat do nádrže. U zařízených okrasných akvárií nebo při zapojených velkých bio-filtrech zvyšte dávku na 2g. Druhý den vyměňte 30% vody. To vše opakujte za tři dny, celkem 4x. Toto je důležité, aby odumřeli i ti červi, kteří se teprve vylíhnou z vajíček, která jsou rozeseta po celém akváriu.

Důležité:
Léčení s chloraminem T se smí provádět jen v nádržích, ve kterých je PH vyšší než 7,5 a uhličitanová tvrdost minimálně 10 stupňů.
Ve vodě se z chloraminu T odštěpí Hyplochlorid na který rychle odumřou všechny žabrohlísty a kožní červi. Přijde-li poté do styku s kyselinou vznikne chlór, který je agresivní vůči rybám. Proto je nutné mít vodu s PH vyšším než 7,5.
Ryby snášejí přidání tohoto desinfekčního prostředku bez problémů. Během léčení se nesmí voda filtrovat přes aktivní uhlí a také je potřeba vypnout UV lampy. Doporučuje se dodatečné provzdušňování, aby terčovci měli dostatek kyslíku.
V obchodech lze koupit léčiva, např. Gyrotox nebo Gyrodactol, která účinkují na stejném principu.

 

Žádné komentáře

Comments Closed