Erfolg mit Diskusfischen – Bernd Degen

ISBN 3 980 1265 1 X; BeDe Verlag 1992

Kniha známého autora mnoha článků a textů o terčovcích uvádí akvaristy do problematiky chovu terčovců. Velmi zajímavé jsou popisy akvárií a jejich popisy od akvaristů.

pic

Z obsahu:
Předmluva
Vstup do zajímavého hobby
Předpoklady
Úprava a ošetření vody
Vybudování chovu
Způsoby krmení
Výběr filtrace
Výběr ryb na chov
Určování pohlaví ryb
Úspěšný chov terčovců
Problémy a těžkosti při chovu
Odchov mladých ryb
Vybudování chovného kmene
Okrasné akvárium s terčovci
Nádrž Rolfa Killiana
Nádž Alaina Fahrera
Nádrž Klause Wandigera
Nádrž Franze Proebstla
Nádrž Juergena Jeskeho
Nádrž Jane Drenseka
Nádrž Guentera Heymanse
Nádrž Irmtraud a Hartmuta Wolfových
Terčovci a nemoci
Typické nemoci mladých terčovců

Žádné komentáře

Comments Closed