Handbuch Aquariumwasser – H.J. Krause

ISBN 3-927997-00-5;BeDe Verlag 1995
Tato kniha srozumitelně a pro laika čitelně vysvětluje jaké látky jsou ve vodě obsaženy, jak spolu souvisí a vzájemně se ovlivňují a jak je správně měřit. Tato kniha je považována u německy mluvících akvaristů za povinnou četbu. Bylo by velmi dobré kdyby tato kniha byla přeložena do češtiny či byla vydána obdobná kniha od českého autora.

pic-4


Z obsahu
Chemizmus vody
– Voda, co to vlastně je?
– Které látky jsou ve vodě rozpuštěny? (soli, plyny, org. sloučeniny)

Rozbory vody
– Jak zacházet s chemikáliemi na rozbor
– Správné chemikálie na rozbor
– Trvanlivost chemikálií
– Jak správně dělat rozbor
– Vyhodnocování výsledků

Diagnóza a terapie
– Varování
– Amonium
– Chlór
– Chlorid
– Železo
– Tvrdost – uhličitanová
– Tvrdost – celková
– Tvrdost – Uhličitanová větší nez celková?
– Kálium
– Kysličník uhličitý
– Měd´
– Vodivost
– Mangan
– Nátrium
– Nitrát
– Nitrit
– Organické sloučeniny
– Ozón
– Hodnota pH
– Fosfát
– Redox potentiál
– Kyslík
– Sulfát
– Peroxid vodíku
– Tabulka KH – CO2 – pH

Úprava vody
– Vodovodní voda
– Rašelinový filtr
– Iontoměniče
– Reverzní osmóza

Analýzy tropických vod

Žádné komentáře

Comments Closed