Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb

J. Čížek, Z. Svobodová, J. Tesařík
Informatorium Praha 1998; ISBN 80-86073-32-7

Zatím jediná kniha na českém knižním trhu která se zabývá tématikou nemocí sladkovodních a akvarijních ryb. Kniha je hlavně určena pro použití v rybníkářství ale v ní nalézt dost informací týkajících se nemocí akváriích a jak tyto nemoci poznat a léčit.

pic-5

Z obsahu:
Obecná prevence nemocí
– Charakteristika zdraví a nemocí
– Příčiny a průběh onemocnění, vyšetřování zdravotního stavu ryb
– Příčiny onemocnění
– Patologicko-anatomické procesy
– Průběh a ukončení nemoci
– Zjišťování onemocnění
– Zoohygiena
– Základy prevence nemoci
– Dezinfekce
– Karanténa a izolace ryb
– Odstraňování uhynulých ryb
– Odběr a zasílání vzorků ryb a vody k lab. vyšetření
– Základy léčby nemoci
– Aplikace léčebně působících látek
– Podávání léčebných látek v krmivu
– Podávání léčebných látek sondou
– Injekční aplikace léčebných látek

Speciální prevence nemoci ryb
– Nenakažlivé nemoci
– Mechanické poškození
– Poškození a otravy ryb vyvolané změnami fyzikálně chemických faktorů vodního prostředí
– Chorobné stavy alimentárního původu
– Nemoci jiker a váčkového plůdku
– Nakažlivé nemoci
– Onemocnění virového původu
– Onemocnění bakteriálního původu
– Mykózy ryb
– Onemocnění způsobená řasami
– Parazitární nemoci
– Protozoózy
– Helmintózy
– Artropodózy
– Škůdci a nepřátelé ryb

Veterinární předpisy

Žádné komentáře

Comments Closed