Praxis Diskusaquarium – Hans J. Mayland

ISBN 3 7842 0518 6;Landbuch Verlag GmbH 1995

Další z knih Hans J. Maylanda o terčovcích, tentokrát zaměřená na jejich úspěšný chov a odchov v akváriích a řešení připadných problémů.

pic-8


Z obsahu
Úvod
Všeobecně o terčovcích

Terčovci v jejich přirozeném prostředí

Způsoby lovu terčovců

Akvárium s terčovci

Terčovci z odchytu
– Karanténa
– Rehabilitace

Čím se živí terčovci v přírodě?

Příprava krmení pro umělý odchov
– Příprava krmné kašičky
– Co je spirulína?
– Výživa výtěru
– Prevence již podávání potravy

Terčovci v „pitné“ vodě?
– Odstraňování dusíkatých látek
– Použití aktivního uhlí
– Reverzní osmóza
– Co je osmźa a osmotický tlak?
– Reverzní osmóza a životní prostředí
– Je možné RO ješte vylepšit?

Průběžná částečná výměna vody nebo poloautomatická redukce NO3?
– Úvod
– Fakta
– Silný pokles pH
– Obyvatelé akvária jsou bio indikátory
– krátký pohled zpět
– Základy denitrifikace
– Výběr přídavných látek a jejich dávkování
– Poměr obsah nádrže/pěstírny k průtoku vody a objemu filtrační hmoty
– Příklady ke stavbě filtrů
– Záběh filtru
– „Načkování“ nové filtrační hmoty
– Kontrola NO[i:3] pomocí měření redox potenciálu
– Fáze přechodu filtru na denitrifikaci
– Dávkování a průtok
– Zamyšlení nad problematikou kontinuálního odstraňování NO3

Onemocnění terčovců
– Diagnóza a terapie
Poznávání nejčastějších onemocnění
Která onemocnění se pořád vyskytují
O zacházení s léčivy
Jak léčit?
Léčba bez použití chemikálií
– Léčba teplem
– Použití UV lampy
Léčba s použitím chemikálií
– Použití kuchyňské soli
– Preparáty chininu
– Concurat
– Chloramphenicol
– Flubendazol
– Malachitová zeleň
– Methylenová modř
– Metrifonát
– Metronidazol
– Nitrofuranové preparáty
– Praziquantel
– Sulfanomid
– Tetracyclin
– Trimethoprim – TMP
– Sulfamethoxazol – SMZ

Odchov terčovců
– Vytvoření páru a výtření
– Když jsou jikry na kuželu
– Může předčasná výměna vody ohrozit výter?
– Krmení potěru
– Odchov mladých

Chovatelské formy
– Mutace, mutagenní látky a mutanti
Pigeon Blood
Tangarine
Ghost
Checkerboard
Pearl
Red spotted green
Snake Skin
Jepičí život nových variant?

Žádné komentáře

Comments Closed