Přepady – Kamil Kop

Mnoho lidí kteří vidí poprvé biofiltr umístněný pod akváriem se ptají, jak je možné, že biofiltr při výpadku proudu, kdy čerpadlo nepracuje, nepřeteče. Bezpečný provoz biofiltru zajišťují přepady. Přepady fungují na principu stavidla. Akvárium se naplní až k okraji přepadu. Biofiltr se naplní vodou na maximum.Poté se zapne čerpadlo v biofiltru. Hladina v akváriu začne stoupat a začne přetékat přepadem zpátky do biofiltru. Pokud dojde k výpadku proudu a čerpadlo přestane pracovat, ustálí se hladiny do stavu jako před prvním zapnutím čerpadla a nemůže dojít k přetečení biofiltru. Aby nemohlo dojít k zpětnému plnění biofiltru hadicí od čerpadla, musí být výtok z této hadice v klidovém stavu umístěn nad hladinou nebo v této úrovni umístit malý otvor. Poslední podmínka bezpečné funkce je, aby poslední komora biofiltru nebyla příliš objemná a při náhodném ucpání přepadu (například listem rostliny) nemohlo dojít k přetečení celé nádrže. Tato možnost je víceméně teoretická, při použití biofiltru obvyklých velikostí (1:5až 1:3) nic takového nehrozí. Přesto není od věci se o tom ujistit a mít klid. Je vhodné opatřit trubku, která odvádí vodu do biofiltru sacím košem zabraňujícím nasání hrubších nečistot a menších ryb. Následující obrázky ukazují jak vypadá pár přepadů. Berte to jako inspiraci, konkrétních možností jak vyřešit přepad je nepřeberné množství, stačí když se podíváte v koupelně pod umyvadlo a spatříte jeden z nejstarších přepadů na světě.

prepady1

Přívod vody z biofiltru musí končit nad hladinou!
1- vyvrtaný otvor do stěny akvária
2- vlepená novodurová nebo nerezová trubka
3- sací koš
4- čerpadlo

prepady2

1- horní otvor slouží k přívodu vzduchu v případě ucpání sacího koše – hladina stoupne a voda začne přetékat tímto otvorem
2- vrtaný otvor
3- hadice k biofiltru
4- vlepená trubka
5- sací koš zabraňující nasání menších ryb a hrubších nečistot

prepady3

1- přívod vody z biofiltru musí končit nad hladinou!
2- vlepená skleněná přepážka opatřená plastovou mřížkou zabraňující nasávání hrubších nečistot
3- vrtaný otvor
4- čerpadlo

prepady4

1- přívod vody z biofiltru musí končit nad hladinou!
2- novodurová trubka vlepená do otvoru ve dně akvária opatřená sacím košem
3- vrtaný otvor

Tyto přepady jsou nenáročné na konstrukci a zabírají minimum místa, ale vyžadují vrtaný otvor ve stěně nebo dně akvária. Jsou vhodné především pro nové nádrže, kdy otvor udělá sklenář přímo při výrobě. U nádrží, které už jsou zařízené, plné rostlin a ryb, by výroba otvoru byla dost problematická a je tedy potřeba se poohlédnout po něčem jiném. Řešení nabízejí externí přepady. Tento přepad nabízí např. firma TUNZE. Na následujících obrázcích je znázorněn základní princip externích přepadů.

prepady5

1- přívod vody z biofiltru musí končit nad hladinou!
2- externí přepad
3- sací koš

prepady6

1- U trubka
2- plastová nádobka
3- vlepená přepadová trubka

Externí přepady jsou obdobou předešlých vnitřních přepadů. Na hranu akvária se zavěsí malá nádobka která se naplní vodou. Poté jeden konec U-trubky (která je také naplněná vodou) vsuneme do akvária a druhý do nádobky. Tím vzniknou spojené nádoby a hladiny se vyrovnají. Malá nádobka se vybaví některým z obvyklých přepadů a jeto. Celý přepad funguje stejně, ne však v akváriu, ale v nádobce. Když se zapne čerpadlo v biofiltru začne stoupat hladina v akváriu, a tím pádem také v nádobce a voda začne přetékat do přepadové trubky. Při výměně vody v akváriu stačí vypnout čerpadlo v biofiltru a ucpat otvor U-trubky v akváriu, aby z ní nevytekla voda, při poklesu hladiny pod spodní úroveň.
Kdyby vytekla nic hrozného by se nestalo, ale musela by se po napuštění akvária znovu naplnit vodou.

Toto bylo jen pár ukázek jak mohou být řešeny přepady pro biofiltry , ale i jiná zařízení. Doufám, že tato malá nápověda pomůže všem, kteří si nemohou představit jak takový přepad vůbec funguje.

Žádné komentáře

Comments Closed