filtrace Články

Diskus-Aquarien und Grossanlagen – Horst W. Koehler

Verlag Diskus Brief, Augsburg

pic-9

Handbuch Aquarientechnik – H.J. Krause

ISBN 3-927997-10-2; BeDe Verlag 1992

pic-6

Tato kniha nesmí u německých akvaristů chybět v jejich knihovnách ať chovají jakýkoli druh ryb. Spolu s knihou „Handbuch Aquariumwasser“ od téhož autora tvoří takové dvě bible akvaristy které by mel každý přečíst. H.J. Krause je vášnivým akvaristou již několik desítek let a i technikem a dokázal v této knize pro laiky srozumitelně vysvětlit vše kolem akvária a jeho fungování.

Handbuch Aquariumwasser – H.J. Krause

ISBN 3-927997-00-5;BeDe Verlag 1995
Tato kniha srozumitelně a pro laika čitelně vysvětluje jaké látky jsou ve vodě obsaženy, jak spolu souvisí a vzájemně se ovlivňují a jak je správně měřit. Tato kniha je považována u německy mluvících akvaristů za povinnou četbu. Bylo by velmi dobré kdyby tato kniha byla přeložena do češtiny či byla vydána obdobná kniha od českého autora.

pic-4

Filtrační procesy – Kersten Opitz

Filtrační procesy

© Kersten Opitz

V akváriu dochází k stálému znečišťování např. výkaly, potravou, odumřelými rostlinami a apod. Tyto látky se mohou v průběhu doby nebezpečně nahromadit, když je filtrace nebo výměna vody nedostačující. V akvaristice se používá mechanické a biologické filtrace. Při biologické filtraci se využívá pomalutekoucích nebo rychletekoucích filtrů.

Filtrace v praxi – Kersten Opitz

Kdy filtrovat?

Ne každé akvárium potřebuje filtrovat. V případě, kdy hustota rybí osádky není moc velká, ale počet ryb odpovídá zhruba přirozeným poměrům,je produkce odpadních látek taková,že jejich likvidaci zvládne samofiltrační schopnost akvária.